Duurzaamheid

Onze visie op duurzaam bouwen en verbouwen

Kraal architecten staat voor duurzaamheid en kwalitatief hoogwaardige projecten. Dat betekent niet alleen dat we de ambitie hebben om ecologisch verantwoorde materialen gebruiken en een energiezuinig of zelfs energieneutraal ontwerp maken. Het betekent vooral dat we goed nadenken over het toekomstige gebruik van de ruimte. Zo realiseren we gebouwen die hun waarde behouden in de toekomst.

Comfort

Door een hoge isolatiewaarde, optimale situering en zonwering zorgen we dat het comfort in de ruimtes optimaal is en mensen er graag wonen of werken. We streven ernaar om ongewenste temperatuurdaling of -stijging tot een minimum te beperken. Dat doen we door een goede thermische schil te maken. Die schil maken we luchtdicht, waardoor er geen warmte weglekt in de winter of naar binnen komt in de zomer.

Gebruiksgemak

We vinden dat duurzaamheid niet ten koste mag gaan van gebruiksgemak. We denken goed na over de manier waarop een hoog niveau van comfort bereikt wordt, zodat we die kunnen verantwoorden.  Een regendouche verbruikt veel (warm) water, maar kan bijvoorbeeld geplaatst worden in combinatie met een zonneboiler op het dak.

Energiezuinig

Door lage temperatuurverwarming, goede isolatie, oriëntatie en zonwering is veel minder energie nodig om het gebouw te verwarmen of koel te houden. Die energie kan worden opgewekt door zonnepanelen of een warmtepomp. Met zonnecollectoren kan het douchewater worden voorverwarmd. We bekijken voor elk project wat haalbaar en wenselijk is.

Aandacht voor details

Door veel aandacht te besteden aan de details en de afwerking van onze ontwerpen, zorgen we dat het gebouw op een mooie manier ouder wordt. We gebruiken voor de afwerking duurzame en degelijke materialen met een lange levensduur.

Vakbekwaam

De uitvoering is minstens zo belangrijk als het ontwerp. Een duurzame woning op papier is prachtig, maar het eindresultaat valt of staat bij een zorgvuldig bouwproces. Daarom werken we met vakbekwame aannemers die met veel liefde en aandacht bouwen. We verzorgen de bouwbegeleiding en zorgen samen met de uitvoerende partijen dat de ontwerpen tot op detailniveau correct worden uitgevoerd.

Bewuste opdrachtgevers

Samen met onze opdrachtgevers werken we aan mooie projecten van hoge kwaliteit. Onze insteek is altijd om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Uiteraard kunnen enkele uitgangspunten naar beneden worden bijgesteld. We begrijpen dat daarin keuzes gemaakt moeten worden en we doen dat weloverwogen. Maar we zijn niet de partij om zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk vierkante meters te realiseren. Kwaliteit blijft voorop staan.

Bewuste keuze

Sommige duurzame toepassingen kunnen alleen tijdens de bouw geplaatst worden. Aanpassingen achteraf zijn eigenlijk altijd duurder, ingewikkelder en minder efficiënt. Zonnepanelen bijvoorbeeld kunnen op een later moment relatief makkelijk worden aangebracht. Maar de keuze voor de manier waarop een huis opnieuw wordt ingedeeld of het materiaal waarmee een muur wordt geïsoleerd, kan maar één keer gemaakt worden.

Vooruit denken

We anticiperen op duurzame toepassingen en nemen deze mee in ons ontwerp. Als het op dit moment niet haalbaar is om een warmtepomp te plaatsen, kan in de leidingenstructuur wel alvast rekening worden gehouden met de toekomstige plaatsing. Als er zonnepanelen geplaatst moeten worden, denken we na over een mooie oplossing. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in één vloeiende strook worden gelegd, worden uitgelijnd met de dakramen of helemaal in het dak worden geïntegreerd.

Afweging kosten

Esthetiek moet wat ons betreft samengaan met kwaliteit en duurzaamheid. Dit kost geld, maar daar staat tegenover dat het comfort, gebruiksgemak en woonplezier groter zijn. Bovendien wordt het milieu minder belast en zijn de kosten op de langere termijn vaak lager. Voor een aantal duurzame toepassingen zijn subsidies beschikbaar. Deze vragen wij graag voor u aan.