Werkwijze

Elk project van Kraal architecten begint met de kennismaking en eindigt bij de oplevering. Tijdens het proces werken we met u samen en adviseren en begeleiden we u bij het maken van keuzes. Samen nemen we de leiding en organiseren we de afstemming met alle betrokken partijen. Om het proces overzichtelijk te houden, zijn onze projecten opgesplitst in fases.

Lees hier meer over de werkwijze bij:

Werkwijze verbouwen

 

Kennismaking
Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we uw huidige woon- of werksituatie, uw budget en uw eisen en wensen voor de nieuwe situatie. We beoordelen of wij de juiste partner zijn om uw plannen te realiseren.  Naar aanleiding van dit gesprek maken we vrijblijvend een offerte voor u.

 

Fase 1: Ontwerp
De ontwerpfase starten we met het inmeten en uittekenen van de bestaande situatie, met behulp van beschikbare plattegronden en bouwtekeningen. Vervolgens werken wij aan een  ontwerp, dat is gebaseerd op uw eisen, wensen en budget. Het ontwerp presenteren wij in een boekje met plattegronden, 3d visualisaties en een globale kostenindicatie. Nadat u ons voorstel heeft laten bezinken, passen we indien nodig elementen aan. Indien het plan vergunningsplichtig is, dienen we een principeverzoek in bij de gemeente. Aan het einde van deze fase beschikt u over een ontwerp waarmee u akkoord bent, inclusief bijbehorende kostenindicatie en goedgekeurd principeverzoek. Gemiddeld duurt deze fase 6 tot 8 weken.

 

Fase 2: Uitwerking ontwerp
In deze fase werken we het ontwerp tot in detail uit. De afwerkstaat bevat materiaalbeschrijvingen, principedetails, plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden. Constructieve onderdelen worden berekend door een constructeur. U betaalt zijn honorarium, maar wij coördineren zijn werkzaamheden en zorgen voor afstemming. We maken een totaalplan voor uw interieur, met daarin de technische uitwerking van alle interieuronderdelen, inclusief maatwerk en bemonstering. Dit plan bevat een styling- en kleuradvies, met vlekkenplannen, sfeerbeelden en collages. We maken een elektra- en verlichtingsplan en doen een voorstel voor raambekleding, vloer- en wandafwerking, meubels en accessoires. We overleggen met u over de uitwerking en details van het plan en verwerken uw opmerkingen. Als het niet mogelijk is om vergunningsvrij te bouwen, vragen wij voor het plan een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Aan het einde van deze fase beschikt u over een uitgewerkt ontwerp inclusief omgevingsvergunning (indien van toepassing). U beschikt over de aanbestedingsstukken met de technische beschrijvingen en tekeningen die de aannemer nodig heeft om een offerte te kunnen maken. Gemiddeld duurt deze fase 6 tot 8 weken.

 

Fase 3: Bouwbegeleiding architectuur

3a:  Aanbesteding en bouwvoorbereiding
In deze fase helpen we u bij het kiezen van een aannemer. We sturen de technische tekeningen naar twee of drie aannemers, zodat zij op basis daarvan een offerte kunnen maken. U kunt uiteraard ook zelf een aannemer voorstellen. We beantwoorden eventuele vragen van de aannemers. Indien nodig plannen wij met hen een bezichtiging en rondleiding. Wij controleren de verschillende offertes en stemmen de opdrachtverlening met u af. Als de aannemer bekend is, maken we samen met u (en de aannemer) een planning voor de bouwfase. De aannemer kan dan alvast materialen bestellen, onderaannemers benaderen en zijn personeel inplannen. Wij controleren de voortgang en handhaven de planning in de aanloop naar de bouw. De duur van de bouwvoorbereidingsfase is sterk afhankelijk van de drukte van de aannemer en de beschikbaarheid van materialen.

3b: Bouw
Tijdens de bouw zorgen we dat de planning wordt gehandhaafd en alle werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd. Op die manier bewaken we het esthetisch beeld en de bouwkundige kwaliteit. De bouw bestaat over het algemeen uit twee delen: de ruwbouwfase en de afbouwfase. Kraal architecten verzorgt de bouwbegeleiding tijdens de gehele bouwperiode. Dat betekent dat we gemiddeld één keer per week op de bouw aanwezig zijn. Eventuele bouwvergaderingen zitten we voor en we leggen er verslag van. Indien van toepassing beoordelen we meer- of minderwerk van de aannemer. Samen met u zijn we aanwezig bij de oplevering van de aannemer. De lengte van de bouwperiode is afhankelijk van de omvang van het project.

 

Fase 4: Bouwbegeleiding interieur
In deze fase verzorgen we de offerteaanvragen bij meubelmakers en interieurbouwers en de inkoop van alle interieuronderdelen. Tijdens de afbouw zorgen we dat alle onderdelen volgens afspraak worden ingekocht, gemonteerd en geplaatst.

Werkwijze nieuwbouw

 

Kennismaking
Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we uw huidige woon- of werksituatie, uw budget en uw eisen en wensen voor de nieuwe situatie. We beoordelen of wij de juiste partner zijn om uw plannen te realiseren.  Naar aanleiding van dit gesprek maken we vrijblijvend een offerte voor u.

 

Fase 1: Ontwerp

De ontwerpfase starten we met het in kaart brengen van de situatie en de mogelijkheden, met behulp van de kadastrale kaart, het stedenbouwkundig plan of het beeldkwaliteitplan met de voorschriften voor stijl, kleur en materiaalgebruik in de wijk. Vervolgens werken wij aan een  ontwerp, dat is gebaseerd op uw eisen, wensen en budget. Het ontwerp presenteren wij in een boekje met plattegronden, 3d visualisaties en een globale kostenindicatie. Nadat u ons voorstel heeft laten bezinken, passen we indien nodig elementen aan. Indien het plan vergunningsplichtig is, dienen we een principeverzoek in bij de gemeente. Aan het einde van deze fase beschikt u over een ontwerp waarmee u akkoord bent, inclusief bijbehorende kostenindicatie en goedgekeurd principeverzoek. Gemiddeld duurt deze fase 6 tot 8 weken.

 

Fase 2: Uitwerking ontwerp

2a: Omgevingsvergunning
In deze fase vragen wij voor het ontwerp een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

2b: Aanbestedingsstukken
Nadat de omgevingsvergunning is goedgekeurd, werken we het ontwerp tot in detail uit. De aanbestedingsstukken bevatten materiaalbeschrijvingen, principedetails, plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden. Constructieve onderdelen worden berekend door een constructeur. U betaalt zijn honorarium, maar wij coördineren zijn werkzaamheden en zorgen voor afstemming. We maken een totaalplan voor uw interieur, met daarin de technische uitwerking van alle interieuronderdelen, inclusief maatwerk en bemonstering. Dit plan bevat een styling- en kleuradvies, met vlekkenplannen, sfeerbeelden en collages. We maken een elektra- en verlichtingsplan en doen een voorstel voor raambekleding, vloer- en wandafwerking, meubels en accessoires. We overleggen met u over de uitwerking en details van het plan en verwerken uw opmerkingen.

Aan het einde van de tweede fase beschikt u over een uitgewerkt ontwerp inclusief omgevingsvergunning. U beschikt over alle aanbestedingsstukken met de technische beschrijvingen en tekeningen die de aannemer nodig heeft om een offerte te kunnen maken. Voor nieuwbouwprojecten duurt deze fase gemiddeld 10 tot 12 weken.

 

Fase 3: Bouwbegeleiding architectuur

3a:  Aanbesteding en bouwvoorbereiding
In deze fase helpen we u bij het kiezen van een aannemer. We sturen de technische tekeningen naar twee of drie aannemers, zodat zij op basis daarvan een offerte kunnen maken. U kunt uiteraard ook zelf een aannemer voorstellen. We beantwoorden eventuele vragen van de aannemers. Wij controleren de verschillende offertes en stemmen de opdrachtverlening met u af. Als de aannemer bekend is, maken we samen met u (en de aannemer) een planning voor de bouwfase. De aannemer kan dan alvast materialen bestellen, onderaannemers benaderen en zijn personeel inplannen. Wij controleren de voortgang en handhaven de planning in de aanloop naar de bouw. De duur van de bouwvoorbereidingsfase is sterk afhankelijk van de drukte van de aannemer en de beschikbaarheid van materialen.

3b: Bouw
Tijdens de bouw zorgen we dat de planning wordt gehandhaafd en alle werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd. Op die manier bewaken we het esthetisch beeld en de bouwkundige kwaliteit. De bouw bestaat over het algemeen uit twee delen: de ruwbouwfase en de afbouwfase. Kraal architecten verzorgt de bouwbegeleiding tijdens de gehele bouwperiode. Dat betekent dat we gemiddeld één keer per week op de bouw aanwezig zijn. We zitten bouwvergaderingen voor en leggen er verslag van. We beoordelen eventueel meer- of minderwerk van de aannemer. Samen met u zijn we aanwezig bij de oplevering van de aannemer. De lengte van de bouwperiode is afhankelijk van de omvang van het project.

 

Fase 4: Bouwbegeleiding interieur

In deze fase verzorgen we de offerteaanvragen bij meubelmakers en interieurbouwers en de inkoop van alle interieuronderdelen. Tijdens de afbouw zorgen we dat alle onderdelen volgens afspraak worden ingekocht, gemonteerd en geplaatst.