Herbestemming

Herbestemming

Herbestemming en de architect.

Nederland staat vol met prachtige, markante gebouwen. Sommige daarvan voldoen niet meer in de functie waarvoor ze zijn gebouwd.

Door ze om te bouwen voor een nieuwe functie, bijvoorbeeld woning, cultureel centrum of appartementengebouw, ontstaat een unieke situatie, waarbij oud en nieuw samenkomen. De verbouwing van deze panden brengt specifieke uitdagingen met zich mee.

Voor de herbestemming van een oude fabriek bijvoorbeeld, is creativiteit en veel kennis van bouwtechniek nodig. We geven deze historische panden graag een duurzame nieuwe bestemming.

Met respect voor de authenticiteit en het karakter van het oude pand, blazen we het nieuw leven in.