extra raam zijgevel

twee vierkante ramen op de hoek van het huis