metselwerk drie kleuren baksteen

metselaar metselt een muurtje met bakstenen in drie verschillende kleuren