Uitbreiding vrijstaande woning | Hoogland

Deze vrijstaande woning in Hoogland werd verbouwd in twee fases. Tijdens de eerste fase in 2014 werd de bestaande woning gerenoveerd en verbouwd. In de tweede fase werd het bestaande bijgebouw uitgebreid met een eigentijdse versie.

Uitbreiding in contrast met bestaande woning
Door gebruik te maken van een zwarte steen is de uitbreiding in sterk contrast met de bestaande woning. De zinken (dak)randen geven het gebouw zijn mooie scherpe lijnen. De dakpannen van de uitbreiding liggen verdiept ten opzichte van het dakvlak.

Dezelfde vormentaal zorgt voor eenheid
Ondanks de contrasten met de bestaande woning ontstaat eenheid in het totaalbeeld. Dat komt omdat bij de uitbreiding dezelfde vormentaal is gebruikt als bij het bestaande bijgebouw.

Info
Locatie:
Jaar: 2014
Opdrachtgever: particulier
Status: opgeleverd (2017)
Programma: wonen